Tıp Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR

Dekan

Prof. Dr. İsmet Artun ÖNCEL

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Halil TUNALI

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Yıldız ATAMER

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. İbrahim Halil CANKUL

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Hüseyin Emir YÜZBAŞIOĞLU

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Serdal UĞURLU

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi