Tıp Fakültesi

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Bilimsel çalışmaların temelinde, araştırmaya konu olan verilerin toplanması ve bu verilerin uygun matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanılarak analizi gibi aşamalar yer almaktadır. Matematik ve istatistiğin sağlık bilimlerine uygulanması Biyoistatistik Bilimini ortaya çıkarmıştır. Bilimsel faaliyetlerin planlama ve sonuçlarının analiz aşamalarında Biyoistatistiğin kullanılması çalışmanın bilimsellik ve kalitesini arttıracaktır.

Amacımız; Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine, iyi bir hekim olmanın yanı sıra, bilimsel bir araştırmayı planlayabilecek, istatistiksel analizi yapabilecek ve raporunu hazırlayabilecek düzeyde Biyoistatistik yöntembiliminin temel kavramlarını öğretmek, Üniversitemiz bünyesinde yapılan çalışmaların bilimsel değerinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Arzu AYGÜL
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı