Tıp Fakültesi

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Bilimsel bir araştırmanın her aşamasında (amacın belirlenmesi, planlama, uygulama, veri analizi, sonuçların yorumlanması ve raporun yazılması)  istatistik yöntem bilimi tekniklerini kullanmak kaçınılmazdır. Günümüzde, tüm tıp alanlarında, biyoistatistiksel araştırma yöntem bilimi zorunlu olarak yoğun biçimde kullanılmaktadır. Araştırmalarda Biyoistatistik yöntem bilimi tekniklerinin kullanılmasının çalışmanın bilimsellik değerini ve kalitesini arttıracağı da açıktır.

Amacımız; Tıp Fakültesi öğrencilerimize, iyi bir hekim olmanın yanı sıra, bilimsel bir çalışmayı planlayabilecek, çalışma verisini özetleyebilecek ve değerlendirebilecek, kullanabileceği istatistik yöntemleri doğru seçebilecek ve uygulayabilecek ve elde ettiği sonuçları doğru yorumlayabilecek düzeyde Biyoistatistik yöntembiliminin temel kavramlarını öğretmektir. Yine, üniversitemizde özellikle sağlık alanında yapılan çalışmaların biyoistatistiksel değerlendirmesine katkıda bulunmaktır.

Prof.Dr. Rian DİŞÇİ
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı