Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Anabilim Dalımız; Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2017 yılında kuruluşundan sonra oluşturulan akademik birimler içinde yer almaktadır. Yeni kurulmuş bir Fakülte olmamız sebebi ile Dönem 1 ve Dönem 2 öğrencilerine Hekimlik Uygulamaları dersleri adı altında eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Gelecek öğretim döneminde tamamlanması planlanan Tıp Fakültesi Hastanesi ile birlikte hem Dönem 4 öğrencilerine Genel Cerrahi Stajı hem de Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi verecek alt yapı imkanlarına da ulaşacağız. Bu bağlamda Anabilim Dalımız tarafından hem lisans hem de uzmanlık eğitimi, öğrenci ve asistan odaklı, teorik ve pratik eğitimin birlikte etkin olarak verildiği uluslararası standartlara uygun bir şekilde yürütülecektir.

Genel Cerrahi Anabilim Dalının amacı; teorik ve pratik eğitimini uluslararası standartlara uygun olarak tamamlamış hasta iletişimi güçlü Tıp Doktorları yetiştirmenin yanı sıra, Genel Cerrahi alanında uluslararası standartlara uygun nitelikte, akademik donanıma sahip, eğitim sırasında ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel faaliyetlere aktif olarak katılarak bilime katkı sağlayan, ileri teknolojik yöntemleri aktif olarak kullanabilen Genel Cerrahi Uzmanları yetiştirmektedir.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak; hekimlik andına bağlı, hasta ile etkin iletişim kurabilen, ülkemiz insanına kaliteli sağlık hizmeti verebilen ve Tıp Bilimine katkı sağlayabilen pratisyen ve uzman hekimler yetiştirmek için her geçen gün kendimizi daha da geliştirmek ana ilkemiz olacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Salih Salim GÜMÜŞ

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı