Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin 1. ve 2. Dönemlerinde görülen Tıbbi Biyoloji ve Temel Genetik ile ilgili ders konularına ve uygulamalarına katılmaktadır. Multidisipliner laboratuvarlarımızda, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri lisans öğrencilerinin Tıbbi Biyoloji ve Temel Genetik ders uygulamalarının yanı sıra hastalıkların moleküler temellerini içeren bilimsel araştırmalar da devam etmektedir.

Vizyonumuz; alanımızda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış hekimlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer, yaptığı araştırmalarla Tıp bilimine katkıda bulunan bilim insanlarını yetiştiren bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktır.

Misyonumuz ise bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ve araştırma etkinliklerine zemin oluşturacak projeler planlamak ve yürütmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş AKTAN

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı