Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı, hızla gelişen teknoloji ile birlikte sürekli kendini yenileyen ve bunu pratik uygulayabilecek bir eğitim sistemi ile geleceğin nitelikli hekimlerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca eğitim süreci içinde kazandığı deneyim ile uluslararası alanda çalışmalar yapabilecek düzeyde donanıma sahip, bilimsel verileri doğru yorumlayıp ve bunlarla yeni bilgilere ışık tutacak fikirlere dönüştürebilen hekimlerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Kalp ve damar hastalıkları en fazla ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Özellikle, balon anjioplasti, stent implantasyonu ve ilaçlı stentlerin kullanılması ile ölüm oranları azalmıştır. Pek çok hastalık cerrahi gerektirmeden perkütan yolla tedavi edilebilmektedir. Bununla birlikte, ritm bozuklukları tedavisinde elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon ile ciddi ilerlemeler olmuştur. Bu işlemler Anabilim Dalı bünyesinde yapılabilmektedir. Bununla birlikte, özellikle kardiyoloji alanında uluslararası seviyede yapılan bilimsel çalışma sayısında kısa sürede ülkemizde bulunan üniversiteler içinde ilk sıralara yükselmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimize Dönem III’te teorik olarak Dönem IV’te ise Kardiyoloji stajında teorik ve pratik eğitim verilmektedir.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapılan non invaziv uygulamalar;

  • Elektrokardiyografi (EKG),
  • Ekokardiyografi, transözefagial ekokardiyografi
  • Holter EKG monitörizasyonu, uzun süreli ritm monitörizasyonu (event recorder)
  • Efor testi

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapılan girişimsel uygulamalar;

  • Koroner anjiyografi, peruktan translüminal koroner anjiyoplasti, stent implantasyonu
  • Elektrofizyolojik çalışma, ablasyon, kalıcı kalp pili implantasyonu
  • Perikardiyosentez
  • Periferik arter anjiyografisi ve anjiyoplasti
  • İntraaortik balon yerleştirilmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AKYAZICI

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı