Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Bilim Dalı

Patoloji sözcüğü, Grek dilindeki Pathos (hastalık) ve Logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Eşdeyişle “hastalık bilimi” demektir. Patolojide canlı varlıklarda hastalık halinde meydana gelen, gözle ve mikroskopla görebildiğimiz değişiklikler ile fonksiyon bozuklukları incelenir. Bizim konumuz insan patolojisidir. Dolayısı ile insan vücudundaki organ, doku ve hücrelerde, hastalık halinde meydana gelen değişiklikleri inceleyip bugüne kadar bu konuda biriken bilgiler ışığında tanı koyarız. Patoloji; patolojik anatomi, histopatoloji ve sitopatoloji, ultrastrüktürel patoloji, histokimyasal patoloji, deneysel patoloji ve adli tıp patolojisi olmak üzere altı bölüme ayrılır.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Üniversitemizin kuruluş tarihi ile birlikte Cerrahi Tıp Bilimleri bünyesinde eğitim ve bilimsel faaliyetlerine başlamıştır. Genel ve özel patoloji teorik derslerinin verilmesinin yanı sıra, modern ve tam donanımlı laboratuvarları, makroskopik ve mikroskopik geniş vaka serileri ile öğrencilerin pratik çalışmaları yürütülmektedir.

Anabilim Dalı, tıp fakültesinin haricinde, Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programlarında yer alan patoloji derslerini de vermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Tamer İMAMOĞLU

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı