Tıp Fakültesi

Akademik Takvim

GÜZ DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ
01 Temmuz – 09 Ağustos
2019
Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri
08 Temmuz - 05 Ağustos
2019
Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
19-23 Ağustos 2019(E-Kayıt
19-21 Ağustos 2019)
Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri
01-15 Ağustos 2019 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Kurum İçi Ek Madde 1
Başvuruları Dahil)
7 Ağustos 2019 Kurum Dışı Yatay Geçiş (Başarı Ortalaması İle) Başvuru
SONUÇLARININ İLANI
08 - 09 Ağustos 2019 Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Hak Kazanan Asil
Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ
26 Ağustos 2019 Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Yedek Listeden Hak Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHİ
29 Ağustos 2019 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme
Puanına Göre
Başvuru SONUÇLARININ İLANI (Kurum İçi Ek Madde 1
Başvuruları Dahil)
02 - 04 Eylül 2019 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme
Puanına Göre Geçiş
Hakkı Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ (Kurum İçi Ek
Madde 1 Başvuruları Dahil)
02-06 Eylül 2019 Dönem II ve III Tıp Alanı Ders Kayıt Tarihleri
9 Eylül 2019 Dönem II ve III, 1. Ders Kurulunun Başlangıcı
16 Eylül 2019 Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet
Talepleri İçin Son Başvuru
Tarihi (Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan
Öğrenciler)
23 Eylül 2019 Dönem I, 1. Ders Kurulu Başlangıcı
25 Eylül 2019 Tıp Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve Beyaz Önlük
Giyme Merasimi
23-25 Eylül 2019 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Ders Kayıt Tarihleri (Öğrenciler tarafından
yapılacaktır.)
30 Eylül 2019 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Derslerinin Başlaması
4 Ekim 2019 Dönem II, 1.Ders Kurulu Bitişi
9 Ekim 2019 Dönem II, 1. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
10 Ekim 2019 Dönem II, 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı
Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı
09-10-11 Ekim 2019 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Dersler için Ders Ekle – Sil Süresi
11 Ekim 2019 Dönem III, 1.Ders Kurulu Bitişi
14 Ekim 2019 Dönem II, 2. Ders Kurulu Başlangıcı
16 Ekim 2019 Dönem III, 1. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
17 Ekim 2019 Dönem III, 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı
21 Ekim 2019 Dönem III, 2. Ders Kurulu Başlangıcı
8 Kasım 2019 Dönem III, 2. Ders Kurulu Bitişi
13 Kasım 2019 Dönem III, 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
14 Kasım 2019 Dönem III, 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı
15 Kasım 2019 Dönem I, 1. Ders Kurulu Bitişi
18 Kasım 2019 Dönem III, 3. Ders Kurulu Başlangıcı
18 – 29 Kasım 2019 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Derslerin Ara Sınav Tarihleri
20 Kasım 2019 Dönem I, 1. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
21 Kasım 2019 Dönem I, 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı,
Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı
25 Kasım 2019 Dönem I, 2. Ders Kurulu Başlangıcı
29 Kasım 2019 Dönem II, 2. Ders Kurulu Bitişi
4 Aralık 2019 Dönem II, 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
5 Aralık 2019 Dönem II, 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı
Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı
6 Aralık 2019 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Derslerin Ara Sınav Notlarının Sisteme
Girişi İçin Son Tarih
9 Aralık 2019 Dönem II, 3. Ders Kurulu Başlangıcı
27 Aralık 2019 Dönem III, 3. Ders Kurulu Bitişi
2 Ocak 2020 Dönem III, 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
3 Ocak 2020 Dönem III, 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı
3 Ocak 2020 Dönem I, 2. Ders Kurulu Bitişi
6 Ocak 2020 Dönem III, 4. Ders Kurulu Başlangıcı
8 Ocak 2020 Dönem I, 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
9 Ocak 2020 Dönem I, 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı,
Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı
10 Ocak 2020 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Dersleri Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının
Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
10 Ocak 2020 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Derslerin Devamsızlıklarının Sisteme
Girişi İçin Son Tarih
10 Ocak 2020 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Derslerin Sonu
13 Ocak 2020 Dönem I, 3. Ders Kurulu Başlangıcı
13 – 24 Ocak 2020 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Final Sınav Tarihleri
17 Ocak 2020 Dönem II, 3. Ders Kurulu Bitişi
20 – 31 Ocak 2020 Yarıyıl Tatili
BAHAR DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ
31 Ocak 2020 Güz Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Dersleri Final Sınav Notlarının Sisteme
Girişi İçin Son Tarih
03 - 05 Şubat 2020 Bahar Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Ders Kayıt Tarihleri
5 Şubat 2020 Dönem II, 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
6 Şubat 2020 Dönem II, 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı
Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı
7 Şubat 2020 Dönem III, 4. Ders Kurulu Bitişi
10 Şubat 2020 Dönem II, 4. Ders Kurulu Başlangıcı
10 Şubat 2020 Bahar Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Derslerinin Başlaması
12 Şubat 2020 Dönem III, 4. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
13 Şubat 2020 Dönem III, 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı
17 Şubat 2020 Dönem III, 5. Ders Kurulu Başlangıcı
19-20-21 Şubat 2020 Bahar Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Dersler için Ders Ekle – Sil Süresi
28 Şubat 2020 Dönem I, 3. Ders Kurulu Bitişi
4 Mart 2020 Dönem I, 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı
5 Mart 2020 Dönem I, 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı,
Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı
9 Mart 2020 Dönem I, 4. Ders Kurulu Başlangıcı
20 Mart 2020 Dönem III, 5. Ders Kurulu Bitişi
27 Mart 2020 Dönem II, 4. Ders Kurulu Bitişi
30 Mart 2020 Dönem III, 6. Ders Kurulu Başlangıcı
6 Nisan 2020 Dönem II, 5. Ders Kurulu Başlangıcı
22 Nisan 2020 Dönem III, 6. Ders Kurulu Bitişi
30 Nisan 2020 Dönem I, 4. Ders Kurulu Bitişi
04 Mayıs 2020 Dönem III, 7. Ders Kurulu Başlangıcı
22 Mayıs 2020 Bahar Yarıyılı Tıp Alanı Dışı Derslerinin Sonu
29 Mayıs 2020 Dönem III, 7. Ders Kurulu Bitişi
29 Mayıs 2020 Dönem II, 5. Ders Kurulu Bitişi
16 Haziran 2020 Dönem III, 7. Ders Kurulu Sonu Sınavı
17 Haziran 2020 Dönem I, 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı,
17 Haziran 2020 Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı
18 Haziran 2020 Dönem II, 5. Ders Kurulu Sonu Sınavı
18 Haziran 2020 Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 5. Ders Kurulu Sonu Sınavı
24 Haziran 2020 Dönem I, Ders Kurulları Mazeret Sınav Tarihi
26 Haziran 2020 Dönem III, 6. Ders Kurulu Sonu Sınavı
29 Haziran 2020 Dönem II, 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı
29 Haziran 2020 Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı
6 Temmuz 2020 Dönem III, 5. Ders Kurulu Sonu Sınavı
6 Temmuz 2020 Dönem II, Ders Kurulları Mazeret Sınav Tarihi
7 Temmuz 2020 Dönem III, Ders Kurulları Mazeret Sınav Tarihi
10 Temmuz 2020 Dönem I, Ders Kurulları Yılsonu Genel Sınavı
13 Temmuz 2020 Dönem I, Hekimlik Uygulamaları Yılsonu Genel Sınavı
13 Temmuz 2020 Dönem II, Ders Kurulları Yılsonu Genel Sınavı
14 Temmuz 2020 Dönem II, Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulları Yılsonu Genel
Sınavı
20 Temmuz 2020 Dönem III, Ders Kurulları Yılsonu Genel Sınavı
21 Temmuz 2020 Dönem I, Ders Kurulları Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı
23 Temmuz 2020 Dönem I, Hekimlik Uygulamaları Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı
23 Temmuz 2020 Dönem II, Ders Kurulları Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı
24 Temmuz 2020 Dönem II, Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulları Yılsonu Genel
Bütünleme Sınavı
29 Temmuz 2020 Dönem III, Ders Kurulları Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı
RESMİ TATİLLER
28 Ekim 2019 (½ Gün) Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2019
1 Ocak 2020 Yılbaşı
23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2020 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs 2020 (Arife ½
Gün)
Ramazan Bayramı
24 - 26 Mayıs 2020
15 Temmuz 2020 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Temmuz 2020 (Arife ½
Gün)
Kurban Bayramı
31 Temmuz - 03 Ağustos
2020
30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı

  GÜZ - BAHAR DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ

02 Temmuz - 10 Ağustos 2018

Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

02 - 31 Temmuz 2018

Mevcut Öğrenciler için Mali Kayıt Yenileme İşlemleri

01 - 15 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)

15 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçiş (Başarı Ortalaması ile) Başvuru SONUÇLARININ İLANI

16 - 17 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması ile) Hak Kazanan Asil Öğrencilerin KAYIT

TARİHLERİ

17 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru

SONUÇLARININ İLANI

27 - 29 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ

28 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması ile) Yedek Listeden Hak Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHİ

03 - 07 Eylül 2018

Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler için Kayıt Tarihleri

10 - 14 Eylül 2018

Dönem I ve II, Tıp Alanı Ders Kayıt Tarihleri

(Dönem I Tıp Alanı Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır. )

14 Eylül 2018

Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri için Son Başvuru Tarihi (Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan Öğrenciler)


17 Eylül 2018

Tıp Fakültesi 2018-2019 Ders Yılı Başlangıcı

(Dönem I ve Dönem II, 1. Ders Kurullarının Başlangıcı)

24 - 27 Eylül 2018

Dönem I ve II Tıp Alanı Dışı Ders Kayıtları

(Öğrenciler Tarafından Yapılacaktır.)

01 Ekim 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Başlangıcı

15 - 16 Ekim 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ders Ekle - Sil Süresi

16 - 17 Ekim 2018

Dönem II, 1. Ders Kurulu Telafi Dersleri

17 Ekim 2018

Dönem II, 1. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

18 Ekim 2018

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı

22 Ekim 2018

Dönem II, 2. Ders Kurulunun Başlangıcı

12 - 13 Kasım 2018

Dönem I, 1. Ders Kurulu Telafi Dersleri

14 Kasım 2018

Dönem I, 1. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

15 Kasım 2018

Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem I, 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı

19 Kasım 2018

Dönem I, 2. Ders Kurulunun Başlangıcı

19 - 30 Kasım 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Ara Sınav Tarihleri

07 Aralık 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih

10 - 11 Aralık 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ara Sınav Mazeret Sınavları

10 - 11 Aralık 2018

Dönem II, 2. Ders Kurulu Telafi Dersleri

11 Aralık 2018

Dönem II, 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

12 Aralık 2018

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı

13 Aralık 2018

Dönem II, 3. Ders Kurulunun Başlangıcı

24 - 25 Aralık 2018

Dönem I, 2. Ders Kurulu Telafi Dersleri

26 Aralık 2018

Dönem I, 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

27 Aralık 2018

Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem I, 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı

02 Ocak 2019

Dönem I, 3. Ders Kurulunun Başlangıcı

04 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi, Son Tarih (Sistem, Dönem İçi Not Girişlerine Kapatılacaktır.)

08 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Devamsızlıklarının Sisteme Girişi, Son Tarih

08 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Sonu

11 - 23 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Final Sınavı Tarihleri

22 - 23 Ocak 2019

Dönem II, 3. Ders Kurulu Telafi Dersleri

23 Ocak 2019

Dönem II, 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

24 Ocak 2019

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı

25 Ocak - 07 Şubat 2019

Yarıyıl Tatili

29 Ocak - 01 Şubat 2019

Ders Kayıt Tarihleri (Dönem I ve II Tıp Alanı Dışı Ders Kayıtları Öğrenciler Tarafından Yapılacaktır.)

30 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih

04 Şubat 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Başlangıcı

11 Şubat 2019

Dönem II, 4. Ders Kurulu Başlangıcı

25 - 26 Şubat 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ders Ekle - Sil Süresi

04 - 05 Mart 2019

Dönem I, 3. Ders Kurulu Telafi Dersleri

06 Mart 2019

Dönem I, 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

07 Mart 2019

Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem I, 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı

11 Mart 2019

Dönem I, 4. Ders Kurulu Başlangıcı

18-29 Mart 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Ara Sınav Tarihleri

27 - 28 Mart 2019

Dönem II, 4. Ders Kurulu Telafi Dersleri

28 Mart 2019

Dönem II, 4. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

01 Nisan 2019

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı

08 Nisan 2019

Dönem II, 5. Ders Kurulunun Başlangıcı

05 Nisan 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih

06 - 07 Mayıs 2019

Dönem I, 4. Ders Kurulu Telafi Dersleri

08 Mayıs 2019

Dönem I, 4. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

09 Mayıs 2019

Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem I, 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı

10 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi, Son Tarih (Sistem, Dönem İçi Not Girişlerine Kapatılacaktır.)

14 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Devamsızlıklarının Sisteme Girişi, Son Tarih

14 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Sonu

20 - 31 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Final Sınavı Tarihleri

20 - 21 Mayıs 2019

Dönem I Ders Kurulları Mazeret Sınav Tarihleri

27 Mayıs 2019

Dönem I Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

28 Mayıs 2019

Dönem I Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

28 - 30 Mayıs 2019

Dönem II, 5. Ders Kurulu Telafi Dersleri

30 Mayıs 2019

Dönem II, 5. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

31 Mayıs 2019

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 5. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 5. Ders Kurulu Sonu Sınavı

03 Haziran 2019

Dönem I Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

04 Haziran 2019

Dönem I Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

11 Haziran 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih

10 - 11 Haziran 2019

Dönem II Ders Kurulları Mazeret Sınav Tarihleri

17 Haziran 2019

Dönem II Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

18 Haziran 2019

Dönem II Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

24 Haziran 2019

Dönem II Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

25 Haziran 2019

Dönem II Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

 

GÜZ DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ
14-18 Ağustos 2017 Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıtlar
25 Eylül 2017 Tıp Fakültesi 2017-2018 Ders Yılı Başlangıcı
02 Ekim 2017 Tıp Ders Kurullarının Başlangıcı
02 - 06 Ekim 2017 Ders Ekle - Çıkar Haftası
13 Ekim 2017 Güz Dönemi Tıp Alanı Dışı Derslerin Başlaması
20 - 21 Kasım 2017 Dönem I. 1. Ders Kurulu Telafi Dersleri
22 Kasım 2017 Dönem I. Hekimlik Uygulamaları 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı Dönem I. 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı
23 Kasım 2017 Dönem I. 1. Ders Kurulu Sonu Uygulama ve Pratik Ders Sınavı
24 Kasım - 4 Aralık 2017 Güz Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Ara Sınavlar
15 - 22 Aralık 2017 Güz Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Ara Sınav Mazeret Sınavları
15 - 16 Ocak 2018 Dönem I. 2. Ders Kurulu Telafi Dersleri
17 Ocak 2018 Dönem I. Hekimlik Uygulamaları 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı Dönem I. 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı
18 Ocak 2018 Dönem I. 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama ve Pratik Ders Sınavı
18 - 19 Ocak 2018 Güz Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Dönem Sonu Sınavı
22 Ocak-04 Şubat 2018 Yarı Yıl Tatili
BAHAR DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ
05 Şubat 2018 Bahar Dönemi Ders Başlangıcı
09 Şubat 2018 Bahar Dönemi Tıp Alanı Dışı Derslerin Başlaması
19 - 30 Mart 2018 Bahar Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Ara Sınavlar
26 - 27 Mart 2018 Dönem I. 3. Ders Kurulu Telafi Dersleri
28 Mart 2018 Dönem I. Hekimlik Uygulamaları 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı Dönem I. 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı
29 Mart 2018 Dönem I. 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama ve Pratik Ders Sınavı
13 - 20 Nisan 2018 Bahar Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Ara Sınav Mazeret Sınavları
18 - 25 Mayıs 2018 Bahar Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Dönem Sonu Sınavı
28 - 29 Mayıs 2018 Dönem I. 4. Ders Kurulu Telafi Dersleri
30 Mayıs 2018 Dönem I. Hekimlik Uygulamaları 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı Dönem I. 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı
31 Mayıs 2018 Dönem I. 4. Ders Kurulu Sonu Uygulama ve Pratik Ders Sınavı
12 - 13 Haziran 2018 Dönem I. Ders Kurulları Mazeret Sınavları
20 Haziran 2018 Dönem I. Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı
21 Haziran 2018 Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl Sonu Genel Sınavı
27 Haziran 2018 Dönem I. Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı
28 Haziran 2018 Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı