Tıp Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye stüdyo çalışmaları, tez, proje, derslik dışı çalışmalar, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planları TYYÇ’de tanımlanmış yeterlilikleri sağlamak üzere farklı AKTS kredisindeki ders kategorilerinden ilgili kredilerin toplanmasıyla tamamlanacak şekilde düzenlenir. Kategorilerdeki dersler zorunlu ve/veya seçimlik olabilir. Öğrenci, öğrenimini tamamlayabilmek için ilgili kategorilerden önceden tanımlanmış AKTS kredisi tutarındaki dersleri başarmakla yükümlüdür. Staj ve uygulama dersleri yerine başka bir ders alınamaz.

Öğretim planları; altı yıllık lisans/yüksek lisans düzeyi için toplam 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve öğrenciye 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen dönemlik nominal öğrenci iş yükü 30 AKTS kredisidir.

I. DÖNEM DERS PROGRAMI
Türkçe Adıİngilizce Adı

Tıp Bilimlerine Giriş (1. DK)

Introduction to Medical Sciences

Temel Hücre Yapısı ve Sağlık Kavramları (2. DK)

Basic Cellular Structure and Health Concepts

Hücre İşleyişi ve Mikroorganizmalar (3. DK)

Cellular Function and Microorganisms

Doku-Organ Sistemlerine Giriş (4.DK)

Introductions to Tissue – Organ Systems

Hekimlik Uygulamaları (DK)

Medical Practices

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu (ZD-GY)

Principles of Ataturk and Formation of Modern Turkey

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu (ZD-BY)

Principles of Ataturk and Formation of Modern Turkey

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma (ZD-GY)
 
Critical Reading and Writing in Turkish

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma (ZD-BY)

Critical Reading and Writing in Turkish

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma (ZD-GY)

Critical Reading and Writing in English

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma (ZD-BY)

Critical Reading and Writing in English  

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Yazım (SD-GY)

Research Techniques and Scientific Writing

Türk Sağlık Sistemi ve Hastane Yönetimi (SD-GY)

Turkish Health System and Medical Management

Tıpta Deney Hayvanı Kullanımı (SD-GY)

Use of Experimental Animals in Medicine

Çağdaş Yaşam Sanatı (SD-BY)

Contemporary Art of Life

Sağlık Politikaları ve Ekonomisi (SD-BY)
 
Health Politics and Economics

Türkiye’de Sık Görülen Hastalıklar (SD-BY)
 
Endemic Diseases in Turkey