Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji, sözcük olarak “ilaç bilimi” demektir. Bir ilaç adayının, biyolojik sistemler üzerine olan etkilerinin araştırılması, farmakoloji biliminin esas çalışma alanını oluşturur. Klinik öncesi ve klinik olmak üzere, iki araştırma alanına sahiptir.

Farmakolojinin kapsamı içerisinde; genellikle patolojik bir durumun düzeltilebilmesi veya tanı aracı olarak kullanılabilmesi için, ilaç adayı olduğu düşünülen maddenin etki mekanizması, dozları, biyotransformasyonu (emilim, dağılım, işlenme ve atılım), gebe, yaşlı ve çocuk gibi kişilerde kullanılması, istenmeyen etkileri, toksik etkileri, diğer ilaçlarla/besinlerle etkileşimlerinin aydınlatılması ve belirlenmesi mevcuttur. Bu sayılanlar, in vitro ve in vivo yöntemler kullanılarak başarılmaktadır. Ayrıca farmakogenomik, farmakogenetik, farmakoepidemiyolojik değerlendirmeler ve biyoyararlanım-biyoeşdeğerlilik konuları da birimin uğraşılarındandır.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 2017 tarihinde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü yapısı içinde çalışmalarına başlamıştır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine Farmakoloji dersleri vermenin yanı sıra, özellikle kardiyovasküler sistem, psikofarmakoloji ve elektrikle oluşturulan konvülsiyonlar, anabilim dalımızın esas  araştırma konularıdır.


Prof. Dr. Okan YILLAR
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı