Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji, ilaç ve bilim kelimelerinin bir araya gelmesi ile anlam bulan bir terimdir. İlaç Bilimi olarak da tanımlanabilir. Farmakolojinin kapsamı içerisinde; yeni ilaçların moleküler ve/veya hücresel düzeyde araştırılması, keşfedilmesi, klinik öncesi araştırmalarının yapılması, klinik denemelerle kullanıma uygun hale getirilmesi, ilacın klinikte kullanımı süresince izlenmesi, yeni geliştirilen ve/veya kullanılmakta olan ilaçların etkilerinin, istenmeyen yan etkilerinin ve toksik etkilerinin mekanizmalarının aydınlatılması, farmakogenetik, farmakogenomik ve farmakoepidemiyolojik değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerinin belirlenmesi, akılcı ilaç kullanımı ilkelerinin uygulanması, ilaçların biyoeşdeğerliklerinin araştırılması gibi konular yer almaktadır.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 2017 tarihinde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet öncesi öğrencilerine Farmakoloji dersleri vermenin yanı sıra, özellikle kardiyovasküler sistem ve kök hücreler ile ilgili araştırma projeleri de geliştirmektedir.


Prof. Dr. Okan YILLAR
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı