Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya, insanlarda meydana gelen biyolojik proçeslerin moleküler düzeyde incelendiği, canlı sistemlerdeki fonksiyonlarının ve etkileşimlerinin kimyasal prensiplerle araştırıldığı bir bilim dalıdır. Biyokimya günümüzde temel (genel) ve klinik olmak üzere iki dalda gelişmektedir. Klinik Biyokimya, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde vücut sıvıları, dokular, hücreler ve vücut salgılarının kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ve organ fonksiyon testleri aracılığı ile incelenmesinde; testlerin seçimi ve uygulamasını, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenlere konsültasyonu ve laboratuvar tanıyı içeren tıbba ve kliniğe özgün laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar uzmanlık alanıdır. Biyokimya bilim alanı multidisiplinler bir özelliğe sahiptir ve bu özellik alanımızın bilimsel zenginliğini oluşturmaktadır.

2017-2018 öğretim yılında Anabilim dalımız derslerde probleme dayalı öğrenim modeli uygulamış; gönüllü öğrencilerle akademik faaliyetler çerçevesinde Türkçe ve İngilizce literatürler okuyup makaleye dönüştürme çalışmaları yapılmış olup bu süreci ileriki yıllarda da sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Amacımız, yaşam boyu sürekli tıp eğitimi kapsamında, sağlık ve hastalıktaki mekanizmaları tartışabilen, laboratuvar testlerinin analiz öncesi ve analiz sonrası aşamalarına ilişkin bilgi ve becerileri olan, güncel enformasyon teknolojilerini kullanabilen, literatürü izleme, meslektaşları ile iletişim ve bilimsel etkinliklere katılım ve bunlarda aktif olarak yer alma bilincine ulaşmış yüksek nitelikte etik değerlere sahip hekimler yetiştirmektir.

Prof. Dr. Yıldız ATAMER

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı