Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Öğrencilerimizi 21. Yüzyılı dönüştürecek doktor-bilim insanı-hümanist-liderler olarak hazırlamak ve yetkilendirmek amacıyla eğitim ve öğretime devam eden Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.’da bir Profesör, bir Doçent ve  bir Dr. Öğr. Üyesi bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz 1. ve 2. Sınıfta Hekimlik Uygulamaları, 3. Sınıfta Klinik Bilimlere giriş, 4. Sınıfta Üniversite Hastanemizde uygulamalı eğitim ve 6. Sınıfta hastaların teşhis, takip ve tedavi aşamalarında öğretim üyeleri gözetiminde sorumluluk alarak Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında bilgi, beceri ve görgülerini artırıp doktorluk mesleğine ilk adımlarını atmaktadırlar.

Bütün bu eğitim-öğretim sürecinde bilimsel ve kanıta dayalı güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutumlara sahip, hekimlik bilgi ve beceresi yanında sosyal ve her alanda kendini geliştirmeye açık ve kendilerine sağlanan imkanlarla başarılarını ulusal ve uluslararası tıp dünyasında duyuracak çağdaş hekimler olarak yetişmektedirler.

 

Prof. Dr. Mehmet Aytaç YÜKSEL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı