Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıklarının tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde temel oluşturan bilim dallarından birisidir. Her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açmakta olan bu hastalıkların temelinde yer alan mikroorganizmalarla süregelen savaşta öne çıkabilmenin anahtarı olarak bilim dalımız, alanında gerekli güncel bilgiler ile donanmakta, araştırmalarla gözlemlemekte ve böylelikle Beykent üniversitesi'ne dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmektedir.

Beykent üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı, eğitim ve araştırma odaklı bir bölümdür. Tıp Fakültesi’nin yanı sıra, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi çok sayıda başka bölümlerin de mikrobiyoloji derslerini vermektedir. Kuramsal derslerde anlatılan konular, güncel son teknolojilere sahip multidisipliner laboratuvarlarımızda, uygulamalarla pekiştirilerek, öğrencilerimizin konuları daha iyi kavraması sağlanmaktadır. Öğretim üyelerimiz, güncel konularda araştırma projeleri yürütmekte ve eldeki olanaklar çerçevesinde öğrencilerimizin araştırma projelerine katılımları teşvik edilmektedir.