Tıp Fakültesi

Fakülte Tanıtımı

İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017 yılında eğitime başlamıştır. Fakültemizin amacı, bilimsel çalışmaları yakından takip eden, yeniliğe ve teknolojik gelişmelere açık, kendi araştırmalarını yapabilen, dünya bilimine katkıda bulunan, lider, karakterli, etik ve ahlaki değerlere sahip, ekip ruhu içinde çalışan ve beyin fırtınasını hayatının parçası haline getiren doktorlar yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz fakültemizde alacakları tıp eğitiminin yanı sıra, onlara kültürel ve sosyal nitelikler kazandıracak eğitimler de alacaklardır. Üniversitemizde düzenlenen seminer, sempozyum ve çeşitli kültürel ve eğitsel etkinliklerle tam donanımlı şekilde fakültemizden mezun olacaklardır.

Tıp fakültemizde, 2.ve 3.sınıfta entegre eğitim sistemini, 4. ve 5. sınıfta yerleşkemizde yer alan fakülte hastanesi içinde verilecek klinik eğitim ve teorik dersler takip etmektedir. 6. Sınıfta ise öğrencilerimiz intern eğitimi ile doktorluğa adım atmaktadırlar.