Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, doğumdan itibaren ergenlik dönemi sonuna kadar, 0-18 yaş arası çocukların hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra; sağlıklı büyüme, gelişme ve sağlıklı beslenmelerinin takibi, hastalıkların erken tanısında önemli rolü olan taramaların ve hastalıkların önlenmesinde önemli yeri olan aşılama gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini kapsayan Anabilim dalıdır.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, alanındaki son gelişmeleri yakından takip ederek, en güncel bilgileri öğrencilere aktarmayı hedef edinmiştir. Tıp eğitiminin ilk 3 senesi boyunca, derslerde modern metotlarla anlatılan teorik bilgiler, donanımlı uygulama laboratuvarlarında maketler üzerinde pekiştirilerek öğrencilerin uygulama becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Dördüncü yıldan itibaren kampüsümüz içerisinde bulunan hastanemizde, öğrencilerimiz teorik derslerle beraber pratik eğitimlerini de en yeni teknolojiyle donatılmış ortamlarda devam ettirme imkanı bulacaklardır. Misyonumuz, bilimsel düşünceyi hayat felsefesi olarak benimsemiş, çağdaş, ahlaki ve etik değerleri ile topluma yol gösteren, iletişim becerileri gelişmiş, sosyal yönleriyle farklılıklarını ortaya koyan, uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, üretken, aydın hekimler yetiştirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yılmaz GONDAL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı