Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, doğumdan itibaren ergenlik dönemi sonuna kadar, 0-18 yaş arası tüm çocukların hastalıklarının tanı ve tedavilerinin yanı sıra; sağlıklı büyüme, gelişme ve sağlıklı beslenmelerinin takibi, hastalıkların erken tanısında önemli rolü olan taramaların ve hastalıkların önlenmesinde önemli yeri olan aşılama gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini kapsayan Anabilim Dalıdır.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, alanındaki son gelişmeleri yakından takip ederek, en güncel bilgileri öğrencilere aktarmayı hedef edinmiştir. Derslerde modern metotlarla anlatılan teorik bilgiler, donanımlı uygulama laboratuvarlarında maketler üzerinde pekiştirilerek öğrencilerin uygulama becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yılmaz GONDAL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı