Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ruh Salığı Ve Hastalıkları (Psikiyatri), ruhsal (zihinsel, mental) hastalıkların önlenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavisi ve ruh sağlığının geliştirilmesiyle uğraşan bir tıp dalıdır. Kişilerin duygusal, bilişsel yetileri, davranış örüntüleri ve çevreye uyumunda ortaya çıkan zorlukları inceler. Psikiyatrinin psikodinamik, davranışsal, biyolojik yaklaşımları, adli psikiyatri, geriyatrik (yaşlılık) psikiyatri,  konsultasyon liyezon psikiyatrisi, askeri psikiyatri gibi yan dalları vardır.

 

Dr. Öğr. Ali DAYİ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı