Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 2020 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımızın çalışma alanlarının ana hatları beyin ve omurilik tümörleri, kafa ve omurga travmaları, beyin damar hastalıkları, doğumsal sinir sistemi anomalileri, omurga cerrahisi ve periferik sinirlerin cerrahi hastalıklarıdır.

Dönem-3’ te teorik derslerde beyin ve sinir cerrahisine temel yaklaşım, nörolojik muayene ve acil cerrahi gerektiren hastalıklara yaklaşımlar anlatılmaktadır. Staj döneminde ise öğrencilerimize uygulamalı olarak hastaya yaklaşım, nörolojik muayene, cerrahi endikasyon, cerrahi zamanlama ve cerrahi müdahaleler anlatılacaktır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı teorik ders ve stajlarının amacı, bilgileri uluslararası akreditasyona uygun ve güncel tutabilmek ,öğrencilerimizin mezun olduktan sonra aldığı temel eğitimleri kendilerine güvenle uygulayabilmelerini sağlamak ve çalışma hayatında sisteme verimli ve hızlı bir şekilde adapte olabilmelerine yardımcı olmaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan BİLGE

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı