Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi, insan vücudunun şeklini, yapısını, vücudu meydana getiren organları, sistemleri ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Anatomi eğitiminde dersler, teorik ve laboratuvar uygulamalarından oluşmaktadır. Teorik dersler, vücuttaki organ ve sistemleri klinik bağlantıları ile ele alınarak; radyolojik olarak da desteklenerek güncel bilgiler ışığında anlatılmaktadır. Laboratuvar uygulamalarında ise organ ve sistemlerle ilgili geniş maket envanteri ve kadavra ile eğitim verilmektedir.

İnsan vücudunu meydana getiren sistemler, 1. sınıfta iskelet sistemi (osteoloji ve artroloji); 2. sınıfta ise kas sistemi (myoloji) ve periferik sinir sistemi, kardiyovasküler ve solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir sistemi ve duyu organları ile ürogenital ve endokrin sistem olarak entegre eğitim sistemi ile işlenmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Songül ÇUĞLAN

Anatomi Anabilim Dalı Başkanı