Tıp Fakültesi

Biyofizik Anabilim Dalı

Biyofizik; fizik ve kimya ilkelerini, matematiksel analiz ve bilgisayar modelleme yöntemlerini kullanarak biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığını araştıran, disiplinler arası bir bilim dalıdır. Araştırmacı K.S. Cole biyofiziği şöyle tanımlamıştır: " Biyofizik, ilginç olan her şeyi içerir, ilginç olmayan her şeyi de kapsamı dışında tutar".

Biyofiziğin bilimler arası disiplin niteliği, temel olarak fizik, kimya ve biyoloji temelleri üzerine kurulmaya çalışılmıştır. Biyofizik, canlı organizmalarla ilgili problemleri fizik kavramları ile formüle ederek ve fiziğin yasaları ile disiplinler arasında köprüler kurarak klinik biyofizik, medikal fizik, biyomedikal mühendislik vb. adlarla anılan multi disiplinler ile etkileşim içindedir. Biyofizik, bütünleyici bir disiplin olarak, tıbbı ilgilendiren her türlü bilgi ve teknolojik gelişme ile uğraşır.

Günümüzde biyofizik birbiri ile kesin hatlarla ayrılmayan Sistem Biyofiziği, Elektrobiyofizik, Moleküler Biyofizik, Radyasyon Biyofiziği olmak üzere dört ana dala ayrılmıştır.

Biyofizikçi, fizik ve bununla ilgili fizikokimya, matematik, elektrik / elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomühendislik gibi bilim dallarını kullanarak temel biyolojik ve tıp problemlerini araştırır.

Doç. Dr. Fatma ATEŞ
Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı