Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dili

Önce embriyolojiyi tanımlamak gerekir. Organizmanın en küçük modeli ve temsilcisi tek hücreden başlayarak tüm fonksiyonları ile birlikte yetişkin insan olana dek geçirdiği aşamaları ki; bu yetişkin insan 70-80 trilyon hücreden oluşmaktadır, hücre, doku ve organ düzeyinde inceleyen bir “Bilim” dalıdır. Başta insan ve tüm canlıları incelemesi açısından ayrı bir değer taşmaktadır.

En küçük birim mikrometre ile tanımlandığından incelemek için mikroskop kullanılmaktadır. Bu da ayrı bir önem taşır. İnsanın en küçük modelini binlerce kez büyütüp inceleyerek başta tıp Bilimleri olmak üzere tüm biyolojik bilimler için önemli bir bilim alanıdır.

Embriyoloji de tek bir hücreden yetişkin olana dek geçen evreler sistematize edilerek öğretilir. Bunların her aşamasının bilinmesi hayatımızın devamı açısından çok önem taşımaktadır. Histoloji de ise sağlıklı dokuların tüm özellikleri; yapısı, fonksiyonu, içeriği, diğer bilim dalları ile ilişkileri doğru tanımlanır ki; bu ileride oluşacak hastalıkların tanımı ve tedavisini yapmak açısından önem taşıyacaktır. Çünkü tıpta bir söz vardır ki; “organizma da kararları hücre verir”. Hücrenin incelenmeye başlandığı bilim Dalı Histoloji ve Embriyolojidir. Hastalıklarda; tanı da, takipte, tedavi de hücrelerin ve onun fonksiyonları üzerinden verdiği kararlar üzerinden yapılmaktadır.

Prof. Dr. Nail YILMAZ

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı