Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

Gelişen teknoloji ile birlikte günümüz radyoloji modaliteleri, son derece yüksek çözünürlükleri ile çok daha kısa süre içersinde çok daha detaylı bilgiler sunmaktadır. Bu nedenle radyolojinin önemi her geçen gün artmaktadır. Tanısal (diagnostik) Radyolojinin tanı ve tedaviyi yönlendiren bir bilim dalı olmasının yanında, girişimsel  (İnterventional) Radyolojinin doğrudan tedaviye yönelik katkısı vardır. Diagnostik radyoloji aynı zamanda tedaviye yanıtın değerlendirilmesini monitörize eder, tedavi seçeneği cerrahi ise  fonksiyonel ve sağlam organların / dokuların korunmasına, hastalıklı dokuların haritalanmasına ve dolayısıyla optimal tedaviye ışık tutar. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,   state of the art cihazlar, deneyimli hocalar ve  araştırmacı uzman doktorlarıyla, geleceğin çalışan, üreten ve aydın doktorlarının yetiştirilmesinde en ön sıralarda yer almaktadır.

Prof. Dr. İrfan ÇELEBİ

Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı