Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı; güncel teknolojiyi içeren bilimsel klinik ve deneysel araştırmalar temelli temel nöroloji, beyin damar hastalıkları, epilepsi, demans, demyelinizan hastalıklar, hareket bozuklukları, uyku bozuklukları tanı ve tedavisi  alanları ile klinik nöroloji ile sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları konu bölümleriyle etik titiz bir anlayışta tıp eğitiminde öncü rol üstlenmeyi amaçlar.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri güncel bilimsel veriler ile donatılmış, klinik nöroloji becerileri ile sağlık hizmeti sunacak hekimlerin yetiştirilmesini birincil amaçtır. Bu amaçla tıp eğitimi; Dönem 1 ve Dönem 2 öğrencilerine ‘İyi Hekimlik Uygulamaları’ eğitim programı ve Dönem 3 öğrencilerine ‘Nöroloji Temel ve Klinik Konuları’nı içeren ‘Nöroloji Kurul’ eğitim programı mevcuttur. Dönem 4 ve 5 öğrencileri hastane staj eğitimleri ile özellikle ‘Klinik Nöroloj’ uygulama eğitim programı ile nörolojik hastalıklarda tanı ve tedavi, nörolojik hasta takibi, akut nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ile nörolojik laboratuvar hizmetleri alanında bilgi ve beceri kazandırılması sağlanacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Ebru SEVİNÇ

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı