Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Mesajı

Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları ile çevre sağlık koşullarının düzeltilmesine rehberlik yaparak, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, hastalıkların erken tanı ve tedavisinin sağlanması, sağlık örgütlerini destekleyerek, toplumsal çalışmaların her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirilmesi, hastalıklardan korunma, yaşamın uzatılması, beden ve ruh sağlığının korunarak  çalışma gücünün arttırılması hedefinde çalışan bir bilim dalıdır. Özetle toplumun tümünün sağlığının korunması ve geliştirilmesi, Halk Sağlığı çalışmalarının ana hedefidir.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2017 tarihinde Dahili Tıp Bölümü bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Tıp Fakültesi  öğrencilerine çekirdek eğitim müfredatını kapsayacak şekilde temel halk sağlığı dersleri verilmekte, ayrıca halk sağlığı saha uygulamaları ve bilimsel araştırma planlama-uygulamaları yapılmaktadır.

Anabilim Dalımız, bilimsel ilkeler çerçevesinde toplum sağlığı sorunlarını değerlendirebilen,  insan yaşamının ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek bilgi ve beceriye sahip, sağlığa toplumsal açıdan bakabilen hekimler yetiştirmek amacıyla çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Necmi NAMAL
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı