Tıp Fakültesi

Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli tıp; tıp biliminin yasal içerik taşıyan konularında tıbbi bilirkişilik hizmeti vererek hukuk disiplinine katkıda bulunmayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Adli Patoloji ve Klinik Adli Tıp olmak üzere iki temel bölümden oluşur.

Adli patoloji; adli olgu niteliği taşıyan şüpheli ölümlerde ölüm sebebi, ölüm zamanı, ölümün orijini (kaza, intihar, cinayet) gibi soruların cevabını araştırır. Adli Otopsi işlemini gerçekleştirir.

Klinik Adli Tıp uygulamaları ise ağırlıklı olarak canlı olgularla çalışır. Cinsel saldırılar, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, yaşlı ve çocuk istismarı, işkence vakaları, uyutucu uyuşturucu ve alışkanlık yapan maddeler, suça karışan birinin ceza ehliyeti açısından adli psikiyatrik değerlendirilmesi , hukuki ehliyet (evlilik, mal alım satımı, çek senet imzalama vb. durumlarda) araştırması, maluliyet, iş kazaları, mobbing tanılama ile tüm travma olgularında (kesici, kesici delici, kesici ezici, ateşli silah yaralanması, trafik kazası, yüksekten düşme, elektrik çarpması vb.) yaralanmanın ağırlık derecesinin belirlenmesi, tıbbi uygulama hataları ve grafoloji (yazı veya imza da sahtecilik)gibi konuları kapsar. Bu alanlarda düzenlenen adli tıbbi raporlar yasa uygulayıcılarının karar aşamalarında önemli bir role sahiptir.

Tıp Fakültesi eğitiminde hekimlik yolunda ilerleyen genç meslektaşlara 5.sınıfta 2 haftalık Adli Tıp stajı ile mezuniyet sonrası birinci basamak hekimlik uygulamalarında adli olguları değerlendirme ve raporlandırma konularında yetkinlik kazandırma hedeflenmiştir. Adli Tıp Uzmanı olan kişiler ise Tıp Fakültesi mezuniyeti sonrası 4 yıllık Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi almış bu alanda tıbbi bilirkişilik yapma yetkisini kazanmış hekimlerdir.

 

Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN

Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı