Tıp Fakültesi

Fizloyoji Anabilim Dalı

Fizyoloji; insan organizmasının canlılığını sağlayan sistemlerin işleyişi ve bu işleyişin düzenlenmesini konu alan bir bilim dalıdır. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, endokrin ve merkezi sinir sistemi gibi canlılığın temelini oluşturan bu sistemlerin regülasyonuyla ilgili bilgileri, ilk iki dönemde öğrencilere kuramsal ve uygulamalarla aktararak, öğrencilerin klinik eğitime hazırlayıp bu bilgilerle donatmayı hedefler.

Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi ile beraber kurulmuş olup, iki öğretim üyesine sahiptir. Halen eğitimlerine devam eden Anabilim Dalında Prof. Dr. Halil TUNALI (Anabilim Dalı Başkanı) ve Prof. Dr. İsmet Artun ÖNCEL bulunmaktadır. Eğitimimiz Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Dönem I ve Dönem II öğrencilerine yönelik teorik ve laboratuvar uygulaması şeklinde yapılmaktadır.


Prof. Dr. Halil TUNALI 
Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı