Tıp Fakültesi

Anatomi Bilim Dalı

Tıp tarihinde en köklü geçmişe sahip ve tıbbın temeli olan anatomi, insan vücudunun normal şekil, yapı ve fonksiyonlarını klinik özellikleri çerçevesinde inceleyen bir bilim dalıdır. Anabilim Dalımızda; anatomi dersi topografik, sistematik, klinik, radyolojik ve nöroanatomi gibi alt sınıflandırmalarla detaylı olarak anlatılmaktadır. Teorik anlatımın ardından laboratuvar uygulamaları ile pekiştirilmektedir. Laboratuvar uygulamalarında organ ve sistemlerle ilgili geniş maket portföyü ve geleneksel ıslak kadavra ile eğitim verilmektedir.

Anabilim dalı olarak vizyonumuz; Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizi temsil edecek eleştirel analitik düşünce ile etik ilke ve kurallar doğrultusunda bilimsel becerilerini ortaya koymayı misyon edinmiş hekimler yetiştirebilmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Emine PETEKKAYA

Anatomi Anabilim Dalı Başkanı